Przeskocz nawigację.
Strona główna

Aktuariat

Zgodnie z definicją podawaną przez Wikipedie Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych.

Poniżej zamieszczono adresy polskich stron, które mogą przydać się osobom starającym się o przyjęcie do grona aktuariuszy.

Linki do rozwiązań zadań na egzamin aktuarialny

http://www.aktuariusze.net.pl/?id_menu_text=505,522&page=_exams_

Książka z rozwiązaniami zadań na egzamin aktuarialny z Prawdopodobieństwa i Statystyki

http://press.amu.edu.pl/listopad2008/n13.htm

Rozwiązania zadań z egzaminu aktuarialnego

http://kolos.math.uni.lodz.pl/~triada/new/fin:exam

Terminy egzaminow aktuarialnych

http://www.knf.gov.pl/rynek_ubezpieczen/aktuariusze/Egzaminy_aktuarialne...

Literatura zalecana przez KNF

http://www.knf.gov.pl/Images/zalecana_literatura_tcm20-6961.pdf

Materiały z UW

http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/

Internetowy serwis aktuarialny

http://www.actuary.pl/

Forum (część ZADANIA AKTUARIALNE)

http://www.statystycy.pl/index.php?sid=6466b67d2a3a4236848e729b0f7b6d09