Przeskocz nawigację.
Strona główna

plot()

Podstawową funkcją służącą do tworzenia wykresów jest plot().

W najprostszym użyciu wystarczy podać wartości y odmierzane na osi rzędnych (oś OY)

> plot(y)

Na osi odciętnych (oś OX) odliczane są kolejne liczby naturalne (Index).

Jednak częściej zależy nam na podaniu obu współrzędnych

> plot(x, y)

Standardowo punkty na wykresie nie są połączone. Można je połączyć dodając parametr type z wartością "l"

> plot(x, y, type="l")

Dopuszczalne są następujące wartości

"p" - rysowane będą punkty (wartość domyślna) "b" - połączenie "c" z "p"
"l" - rysowana będzie linia łamana "h" - rysowane będą słupki
"c" - rysowana będzie linaia łamana ale nieciągła "s" i "S"  - rysowane będą schodki

"o" - rysowana będzie linia ciągła wraz z punktami

"n" - okno graficzne powstanie ale sam wykres nie zostanie namalowany

Dane do wszystkich wykresów są wspólne.

> y <- c(2,1,3,0,4)

> x <- c(1,3,5,7,9)

> plot(y) > plot(x, y)

> plot(x, y, type="l") > plot(x, y, type="b")

> plot(x, y, type="h") > plot(x, y, type="s")

 

Funkcja plot() posada całą serię dodatkowych parametrów. Tytuł dodaje się przez main="Tytuł". Opisy osi można ustalić za pomocą parametrów xlab="Opis osi X" oraz ylab="Opis osi Y". Zakres wartości na osiach zmieniają parametry xlim=c(x_min, x_max) oraz ylim=c(y_min, y_max)

 

> plot(y, main="Tytuł", xlab="Opis osi X", ylab="Opis osi Y") > plot(x, y, xlim=c(-2, 10), ylim=c(1, 5))

 

Dodatkowo możliwe jest manipulowanie wielkością punktów na wykresie za pomocą argumentu cex, symbolemi punktów na wykresie pch, grubością lini lwd oraz jej rodzajem lty.

> plot(x, y, pch=11, cex=3) > plot(x, y, lwd=2, lty="dashed", type="b")

 

Tworząc wykresy mamy możliwoś manipulowania jego kolorystyką. Kolor wykresu ustawiamy za pomocą parametru col. Argument ten może przyjmować pojedyńczą wartość (jeden kolor) albo być wektorem (kilka kolorów). W drugim przypadku kolejne kolory dobierane są przy niektórych typach wykresów la rozróżnienia obiektów.

> plot(x, y, type="h", col="red") > plot(x, y, type="h", col=c("red", "green"))

Więcej o możliwościach funkcji plot() znaleść można w dokumentacji

> ?plot