Przeskocz nawigację.
Strona główna

Podręczniki do statystyki

Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej http://www.impan.pl/~rziel/7ALL.pdf Zobacz w google docs
Materiały dla studentów informatki http://wazniak.mimuw.edu.pl
Matematyka stosowaana http://mst.mimuw.edu.pl