Przeskocz nawigację.
Strona główna

Manipulacja dwoma oknami graficznymi

Prezentowany niżej kod pokazuje w jaki sposób zmieniać rownocześnie zawartość dwóch okien graficznych. Polecenie set.dev() pozwala przełaczać się miedzy oknami i wykonywać na nich niezależne operacje.

if (!require("gWidgetsRGtk2"))
 install.packages("gWidgetsRGtk2")
library("gWidgetsRGtk2")
options(guiToolkit = "RGtk2")
graphics.off()
#pierwsze okno
x11()
#drugie okno
x11()
dev.set()

#okno z suwakiem
gslider(from = 1, to = 100, value = 10,
    container = gwindow("Dwa okna"),
    handler = function(h, ...) {
        n = 10 * svalue(h$obj)
        plot(rnorm(n), main = "Pierwsze okno")
        dev.set()
        plot(hist(runif(n)), main = "Drugie okno")
        dev.set()
    })