Przeskocz nawigację.
Strona główna

Wykres Gantta w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy w szybki sposób wizualnie przedstawić pewien harmonogram zadań (wykres Gantta).

Arkusz kalkulacyjny Excel pozwala w prosty sposób rozwiązać ten problem.

Niech nasz plan prac będzie następujący:

Zadania Początek Ilość dni
Zadanie 10 2009-04-28 3
Zadanie 9 2009-04-26 7
Zadanie 8 2009-04-23 5
Zadanie 7 2009-04-15 11
Zadanie 6 2009-04-12 12
Zadanie 5 2009-04-11 9
Zadanie 4 2009-04-08 5
Zadanie 3 2009-04-03 7
Zadanie 2 2009-04-02 2
Zadanie 1 2009-04-01 3

 

Rozpoczynamy od wprowadzenia danych do arkusza kalkulacyjnego.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie wykresu słupkowego poziomego skumulowanego (kursor ustawić poza tabelą).

Ustawić kursor na pustym wykresie i z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) wybrać Zaznacz dane...

Za pomocą przycisku Dodaj wybrać wartości serii (przy polu Wartości serii jest czerwona strzałka umożliwiająca zaznaczenie danych).

Zaznaczyć datę początkową wszystkich zadań.

Zaakceptować wybór przyciskiem Ok.

Ponownie wybrać przycisk Dodaj i zaznaczyć Ilości dni.

Na liście źródeł danych powinny znajdować się dwie serie (Początek, Ilość dni).

Kolejnym krokiem będzie ustalenie nazw zadań. W tym celu wybieramy przycisk Edytuj znajdujący się przy Etykietach osi poziomej.

Zaznaczamy nazwy zadań.

Na zakończenie wciskamy przycisk Ok, który zamyka okno Wyboru źródła danych.

Pozostają nam zabiegi kosmetyczne związane z wyglądem wykresu.

Na początek kursorem myszy najeżdżamy na dowolny niebieski słupek i z menu podręcznego wybieramy Formatuj serię danych...

Przechodzimy do części Wypełnienie i oznaczamy Brak wypełnienia. Następnie zamykamy okno.

Kolejnym krokiem jest pozbycie się nazw serii (legendy). Ustawiamy kursor na nazwach i usuwamy przyciskiem Delete.

Ostatnie zadanie to zmiana zakresu dat na osi poziomej.

Ustawiamy kursor na datach i z menu podręcznego wybieramy Formatuj oś...

Wybieramy opcje osi i w miejscu Minimum zmieniamy z Automatycznie na Stała.

Żeby wykonać tę czynność poprawnie, trzeba wcześniej sprawdzić jaką wartość liczbową ma data rozpoczęcia projektu.

W naszym przypadku jest to 2009-04-01. W dowolną pustą komórkę wpisujemy tę datę i zmieniamy formaty komórki na liczbowy.

Można pozostawić 2 miejsca dziesiętne.

Następnie powracamy do formatowania osi i jako Opcje osi Minimum w pozycji Stała wprowadzamy liczbę, która reprezentuje datę rozpoczęcia projektu.

Zamykamy okno.

Niestety daty nakładają się na siebie. Dlatego formatując oś warto zmienić jednostkę główną z Automatycznej na Stałą np. 10.

W ten sposób otrzymujemy wykres Gantta naszego projektu.

Jako samodzielne zadanie polecam poprawienie wykresu w taki sposób, żeby na osi poziomej jako ostatnia data pojawiała się data zakończenia projektu.

ZałącznikWielkość
gantt2007.xlsx10.35 KB