Przeskocz nawigację.
Strona główna

EEG

The Emotiv mind: Investigating the accuracy of the Emotiv EPOC in identifying emotions and its use in an Intelligent Tutoring System

http://www.cosc.canterbury.ac.nz/research/reports/HonsReps/2013/hons_130...

Classification of EEG Signals in a BrainComputer Interface System

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:440513/FULLTEXT01.pdf

Analysis of EEG Signal for the Detection of Brain Abnormalities

http://research.ijcaonline.org/icscn/number2/icscn1011.pdf

EEG-based Emotion Recognition

http://hmi.ewi.utwente.nl/verslagen/capita-selecta/CS-Oude_Bos-Danny.pdf

Emotion Recognition Based on Brain-Computer Interface Systems

http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/44926.pdf

Przetwarzanie, analiza i klasyfikacja sygnału EEG na użytek interfejsu mózg-komputer

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3343/kolodziej_marcin_doktorat.pdf

Rozpoznawanie stanu emocjonalnego z wykorzystaniem sygnału EEG

http://sequoia.ict.pwr.wroc.pl/~witold/aiarr/2014_projekty/eeg/

Zastosowania EEG

http://www.biol.uw.edu.pl/sknn/pliki/plakaty/eeg_plakat2.pdf

ODMIENNOŚĆ EMOCJI AUTOMATYCZNYCH I REFLEKSYJNYCH: poszukiwanie zróżnicowania, neurobiologicznego i psychologicznego

http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/67/Kamil_Imbir_interdyscypl...

Rozpoznawanie stanu emocjonalnego mówcy z wykorzystaniem maszyny wektorów wspierających (SVM) 

http://www.tele.pw.edu.pl/ajanicki/docs/aj-kst08.pdf

Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji

http://integra.xtr.pl/wp-content/uploads/2010/07/Medytacja.pdf

Poszukiwanie własności sygnałów EEG metodami analizy szeregów czasowych

http://www.impan.pl/~zakopane/35/Kipinski.pdf

DEAP: A Database for Emotion Analysis using Physiological Signals

http://www.eecs.qmul.ac.uk/mmv/datasets/deap/doc/tac_special_issue_2011.pdf

Sygnały

Przetwarzanie sygnałów

http://www.dsp.agh.edu.pl/pl:dydaktyka:przetwarzaniesygnalowcyfrowych

Systemy analizy i klasyfikacji sygnałów

http://zasoby.open.agh.edu.pl/~10swlabaj/

INTERFEJS MÓZG-KOMPUTER (1) - PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

http://www.deltami.edu.pl/temat/fizyka/zastosowania/2011/02/01/1_Podstaw...

INTERFEJS MÓZG-KOMPUTER (2) - WYKONANIE DOŚWIADCZENIA

http://www.deltami.edu.pl/temat/fizyka/zastosowania/2011/02/25/Interfejs...

Przetwarzanie sygnałów

http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?title=Przetwarzanie_sygna%C5%82%C3%B3w