Przeskocz nawigację.
Strona główna

JavaFX

Biblioteka JavaFX

JavaFX jest pakietem umożliwiającym tworzenie interfejsów graficznych w języku Java.

Prace z JavaFX można porównać do teatru. W każdym teatrze jest conajmniej jedna scena.

W JavaFX rolę teatru pełni Stage (z angielskiego można tłumaczyć jako teatr albo obszar roboczy) oraz Scene (z angielskeigo scena).

Każda aplikacja musi zawierać conajmniej jednen obiekt Stage i Scene.

Stage można uważać za pojemnik dla Scene a Scene jako pojemnik dla elementów, które się znajdują w niej.

Tworząc interfejs graficzny należy pamiętać, że do obiektu Stage dodaje się przynajmniej jeden obiekt Scene.

 

Klasa Stage to pojemnik na najwyższym poziomie. Aplikacje mają zawsze dostęp do głównego obiektu Stage, który powstaje podczas uruchamiania aplikacji napisanej z użyciem JavaFX.

Klasa Scene to pojemnik do którego wklada się wszystkie elementy stanowiące scenę tj. kontrolki.

 

Elementy sceny nazywa się węzłami (z angielskiego node). Istnieje główny węzeł zwany korzniem.

Każdy węzeł, poza korzeniem ma rodzica. Węzły mogą posiadać węzły potomne. Węzeł, który nie ma potomka nazywa się liściem.

Węzłęm może być kontrolka ale również grupa węzłów.

Klasą bazową dla węzłów jest Node ale istnieją też klasy potomne.

 

W JavaFX istnieje kilka możliwych paneli układu na scenie. Do dyspozycji mamy panel FlowPane, który umieszcza element jeden za drugim. Inny panel to BorderPane, który pozwala rozmieszczać elementy w pięciu miejscach (góra, dół, lewo, prawo, środek).

Panele układu znajdują się w pakiecie java.scene.layout.

 

Przydatne linki

Wykresy w Java FX

http://download.oracle.com/otndocs/products/javafx/2/samples/Ensemble/in...

Java FX w Intellij IDEA

http://docs.oracle.com/javafx/scenebuilder/1/use_java_ides/sb-with-intel...

Kurs JavaFX

Pierwsze starcie

http://ggoralski.pl/?p=1859

Bardziej złożona aplikacja 

http://ggoralski.pl/?p=1880

FXML 

http://ggoralski.pl/?p=1907

Detekcja 

http://ggoralski.pl/?p=1952

Pliki 

http://ggoralski.pl/?p=1973

Wykresy 2D 

http://ggoralski.pl/?p=1990

Bazy danych 

http://ggoralski.pl/?p=2823

Pliki tekstowe 

http://ggoralski.pl/?p=1934