Przeskocz nawigację.
Strona główna

Python

Wszystkie opisy dotyczą wersji 3.5 Pythona

Moim celem jest opisać w jaki sposób srobić aplikację uruchamialną w Pythonie.

Będą potrzebne:

1/ Python 3.5

2/ py2applet

Tworzymy prostą aplikację okienkową:

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

root.title("Tytul okna")

tk.Button(root, text="Nacisnij").pack()

tk.mainloop()

 

Tworzymy plik setup.py za pomocą polecenia

py2applet --make-setup start.py

 

Następnie wywołujemy polecenie

python3.5 setup.py py2app -A

 

Możemy uruchomić aplikację klikając w ikonę pliku dist/start.app