Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działaności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji.świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

Numer umowy: 3/FWI-C19/2020/404/UPG/1169

Wydatki ogółem: 31.500 PLN

Kwota dofinansowania: 29.925 PLN

Okres realizacji: 12.04-10.11.2021