Zapewnia wsparcie w następujących obszarach:

  • przygotowanie agendy badawczej do projektów B+R
  • redagowanie wniosków w obszarze B+R
  • rozliczanie projektów B+R
  • zarządzanie projektami

Współpracuję przy realizacji:

  • grantów przedwdrożeniowych
  • grantów na działalność B+R