W ramach usługi uferuję:

  • opracowanie wstepnej specyfikacji wymagań
  • wstępne projektowanie 2D i 3D
  • przygotowanie dokumentacji
  • przygotowanie do wydruku na drukarkach 3D