Gauss Piotr Szymański uczestniczy w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „BigEYE – innowacyjne narzędzie dydaktyczne”.

Kwota dofinansowania: ,00 PLN

Okres realizacji: 2021-2022


Gauss Piotr Szymański uczestniczy w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Mobilna tablica treningowa”.

Kwota dofinansowania: ,00 PLN

Okres realizacji: 2019-2020


Gauss Piotr Szymański uczestniczy w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Mobilny rejestrator trafień”

Kwota dofinansowania: ,00 PLN

Okres realizacji: 2019-2020